Vi tilbyder

Vi tilbyder

TalFabrikken kan med kort varsel træde ind og assistere på alle niveauer i virksomheden. Fra bestyrelses- og lederniveau over projektopgaver til de daglige økonomiopgaver.

Du kan benytte os til ad hoc opgaver eller til et længerevarende samarbejde.
For fleksibiliteten er, lige som fagligheden, særdeles høj hos TalFabrikken.

Interim management
Outsourcing af økonomifunktion
Projektopgaver
Deltidsøkonomichef
Lej en bogholder
Bestyrelsesopgaver

Akut løsning på ressourceproblemer på ledelsesniveau

Interim Management er den ideelle løsning til virksomheder, der har brug for ekstra ledelsesressourcer inden for regnskab og økonomi i en tidsbegrænset periode. Eksempelvis ved stort arbejdspres, en akut længerevarende sygdom eller i en ansættelsesperiode, hvor virksomheden akut står uden leder.

Interim Management er ligeledes helt oplagt, når virksomheden har brug for eksterne
ledere til at udvikle og gennemføre nye projekter. Eller bare til at tage noget af arbejdsbyrden.

TalFabrikken kommer med nye øjne og en masse erfaring fra andre virksomheder.
Og vi er ikke mindst vant til hurtigt at skabe et overblik over virksomhedens sammenhænge og status.

Fordelene er, at du kan vælge lige præcis den profil, der er den rigtige til den konkrete opgave, du binder dig kun for en begrænset periode og omkostningerne er begrænsede

Få frigivet ressourcer til kerneopgaverne

For mange mindre og mellemstore virksomheder kan der være store gevinster ved at frigøre ressourcerne fra det administrative arbejde til opgaver, der bidrager aktivt til virksomhedens udvikling, indtjening og vækst.

TalFabrikken kan tilbyde at varetage enten dele af eller hele økonomifunktionen. Vores økonomifolk har alle mange års erfaring og kan gå direkte ind i enhver økonomifunktion. Vi er kompromisløse når det kommer til grundighed og professionalisme. Vi hjælper med at sikre, at arbejdsgangene er effektive og at systemerne er opdaterede og benyttes effektivt. Men ellers er vi ret fleksible.

Vi kan sidde i din virksomhed eller i vores egne lokaler. Vi kan varetage hele økonomifunktionen, hvor vi står for alt fra den daglige bogføring til rapportering til ledelsen, årsregnskab mv. Men måske har du brug for mindre?

I så fald kan du nøjes med at outsource dele af økonomifunktionen - f.eks.:

 • Bogføring
 • Betalinger
 • Lønkørsel
 • Moms
 • Indberetninger
 • Fakturering
 • Rykning af debitorer
 • Afstemninger

Vælger du at outsource dele af økonomifunktionen, aftaler vi en klar fordeling af opgaver og ansvar, så processen kører som en integreret del af afdelingen.

Ekstern hjælp til analyser, effektivisering og rapportering

Hvornår har du sidst analyseret dit indtjeningspotentiale? Har du fuldstændigt overblik over, hvilke kunder der er gode for din indtjening, og hvilke der er mindre gode? Har du fokus på virksomhedens forretningsgange og om systemer kører effektivt?

Vores erfaring siger, at mange virksomheder ikke har ressourcer til at analysere deres indtjeningspotentiale og forretningsgange i en stresset hverdag. Derfor kan der være god fornuft i at få eksterne kræfter til at finde, og realisere potentialet.

TalFabrikken kan tilbyde assistance i forbindelse med projektopgaver,
som eksempelvis:

 • Analyser af indtjening - fx fokus på de varer/kunder, som virksomheden 
  tjener penge på og hvilke varer/kunder, der måske bør nedprioriteres
 • Gennemgang og optimering af forretningsgange i økonomifunktionen
 • Opbygning af rapporterings- og analysemodeller, som ofte efterfølgende
  kan anvendes af virksomhedens eget personale
 • "Oprydning" og afstemning af bogholderi
 • Gennemgang og effektivisering af udnyttelsen af virksomhedens
  økonomisystem
 • Budgettering og drøftelser af virksomhedens indtjeningspotentiale
 • Budgetopfølgning og sparring med ledelsen
 • Opbygning af rapporteringsmodel med relevante nøgletal
 • One pager rapportering

Få det fulde overblik på halv tid

Mange mindre og mellemstore virksomheder står i et dilemma. De har brug for en regnskabs- eller økonomichef, men vil ikke forpligte sig til en fuldtidsansættelse.

Her kan TalFabrikken tilbyde en unik mulighed for at få adgang til at få en erfaren og kompetent chef tilknyttet f.eks. 1-2 dage om ugen – eller efter behov.

Det er en oplagt mulighed for virksomheder i vækst, der ønsker at få professionelle ressourcer ind på et højt plan i virksomheden til at sikre overblik,
rapportering og effektivisering.

I kan med fordel leje en bogholder til at håndtere bogholderiopgaver og frigøre ressourcer fra administrative opgaver. Herved kan I koncentrere jer om de kerneopgaver, som aktivt bidrager til udvikling, indtjening og vækst for jeres virksomhed.

En bogholder fra Talfabrikken bringer dygtige og effektive ressourcer ind i økonomifunktionen, efter jeres behov. Det kan være 1 eller flere dage om ugen afhængig af jeres ønsker og behov.

Vores bogholdere evner hurtigt at sætte sig ind i jeres forretning og processer og løser opgaverne med stor præcision og høj produktivitet.  En bogholder løser dag-til-dag-opgaver og sikrer, at nødvendige regnskabsmæssige opgaver er håndteret korrekt. Opgaverne kan udføres hos jer eller fra egne lokaler.

Eksempler på opgaver som kan løses:

 • Løbende bogføring for virksomheden, herunder:
  • Bogføring
  • Betalinger
  • Debitoropfølgning
  • Bankafstemning
  • Lønadministration
  • Momsindberetning
  • Ad hoc-opgaver
 • Månedsafslutning (diverse afstemninger)
 • Klargøring af materiale til årsregnskab og revision

Strategisk sparring og overordnet forretningsudvikling

TalFabrikken tilbyder at løse opgaver direkte for bestyrelsen. Det kan bl.a. omfatte analyser og økonomiske oversigter, opgaver i forbindelse med opstart, opkøb og turn around.

Hos TalFabrikken kan vi tilbyde partnere, der har praktisk erfaring fra adskillige bestyrelser og advisory boards og som har flere bestyrelsesposter. Har du behov for
at få besat bestyrelsesposter, kan vi også tilbyde dette.

Vi har bl.a. følgende kompetencer:

 • Strategisk ledelse
 • Ledelse og udvikling af medarbejdere
 • Stor økonomisk indsigt og god til at gennemskue tal og sammenhænge
 • International erfaring
 • Virksomhedsanalyser
 • Opstart, opkøb, turn around og interim ledelse
 • Stort kendskab til ERP-systemer
crossmenu